Varukorg  

produkt (tom)

Sy & sticktjänst dataskyddspolicy

 

Denna policy förklarar hur och varför Sy & sticktjänst samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Sy & sticktjänst följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

 

Genom att använda Sy & sticktjänst tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du tillåter också eventuella elektroniska utskick.

Vilken information samlas in

Sy & sticktjänst samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss, gör inköp hos oss eller besöker vår webbplats. Det handlar vanligtvis om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Annan information som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Sy & sticktjänst på webbplatsen och webbutiken. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också sparas.

Vad används informationen till

Sy & sticktjänst sparar information för att upprätthålla kundförhållandet, sköta kontakt och leverera produkter.

Vem delas informationen med

Sy & sticktjänst kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer och myndigheter.

Var behandlas informationen

All information som Sy & sticktjänst samlar in behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparas informationen

Sy & sticktjänst sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

 

Hur skyddas informationen

Sy & sticktjänst skyddar information genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst till information genom inloggning, så att endast behöriga har tillgång. Personuppgifterna lagras i ett säkert operativsystem med virus/malwareskyddsprogram bakom brandvägg.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information Sy & sticktjänst behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan informationen istället begränsas så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.

Varför används cookies

Sy & sticktjänst använder cookies för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt på webbplatsen. För att läsa mera, se vår cookiepolicy.

Kontakt

Har du fler frågor angående Sy & sticktjänsts dataskydd kan du kontakta oss på telefonnummer 050-5370203 eller per e-post elisabet.asplund@syosticktjanst.fi. Registeransvarigt företag, fma Elisabet Asplund är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 1429481-2. Fysiskt kontor finns på Uljensvägen 165 A, 64220 Närpes, Finland.

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 24.05.2018